OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
01.07.2015 środa, godz. 7:00

PUBLIKACJA MAP RAJDU
13.07.2015 poniedziałek, godz. 12:00

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ PIERWSZY TERMIN
12.07.2015 niedziela, godz. 24:00

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ DRUGI TERMIN
16.07.2015 czwartek, godz. 14:00

OPUBLIKOWANIE KSIĄŻKI DROGOWEJ
15.07.2015 środa, godz. 20:00

OPUBLIKOWANIE LISTY ZGŁOSZEŃ
16.07.2015 czwartek, godz. 18:00

OPUBLIKOWANIE HARMONOGRAMU BK-1 I OA
16.07.2015 czwartek, godz. 18:00

WJAZD DO PARKU SERWISOWEGO
19.07.2015 niedziela, do godz. 8:00

ODBIÓR DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
19.07.2015 niedziela, godz. 6:00

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
19.07.2015 niedziela, godz. 6:00

ZAPOZNANIE Z TRASĄ
19.07.2015 niedziela, godz. 6:00 – 9:00

BADANIA KONTROLNE BK-1 (WG HARMONOGRAMU BK-1)
19.07.2015 niedziela, godz. 6:20

PIERWSZE POSIEDZENIE ZSS
19.07.2015 niedziela, godz. 9:00

PUBLIKACJA LISTY ZAŁÓG DOPUSZCZONYCH DO STARTU
19.07.2015 niedziela, godz. 9:30

ODPRAWA UCZESTNIKÓW
19.07.2015 niedziela, godz. 9:40

START 1 ZAŁOGI
19.07.2015 niedziela, godz. 10:00

META 1 ZAŁOGI
19.07.2015 niedziela, godz. 15:33

OPUBLIKOWANIE KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
19.07.2015 niedziela, godz. 17:30

ROZDANIE NAGRÓD
19.07.2015 niedziela, godz. 18:00