LOKALIZACJA BIURA  W DNIU RAJDU (19.07.2015):

godz. 06:00 – 17:00  Legnica – Lotnisko ul. R. Schumana

KOMITET HONOROWY:

Robert Jagła Poseł na Sejm RP
Tadeusz Krzakowski Prezydent Legnicy

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Krystyna Iwanowska Prezes Automobilklubu Dolny Śląsk
Bogdan Hurlak Wiceprezes Automobilklubu Dolny Śląsk
Justyna Kurowska Ferdek Wiceprezes Automobilklubu Dolny Śląsk
Grażyna Stambułka Skarbnik  Automobilklubu Dolny Śląsk
Katarzyna Wojtiuk    Członek Zarządu Automobilklubu Dolny Śląsk
Mariola Wiesner    Członek Zarządu Automobilklubu Dolny Śląsk

ZESPÓŁ SĘDZIÓW SPORTOWYCH:

Przewodniczący Andrzej Kazimierczak
Członek Monika Czapla
Członek Bogdan Hurlak

OSOBY OFICJALNE:

Dyrektor KJS Justyna Kurowska Ferdek
Wice dyrektor ds. organizacyjnych Mariola Wiesner
Wicedyrektor ds. sportowych Justyna Porwich
Wicedyrektor ds. bezpieczeństwa ……………………
Wicedyrektor ds. sędziów Tadeusz Kiersnowski
Komisarz ds. ochrony środowiska Anna Bojarun
Odpowiedzialny za kontakty z uczestnikami Krystyna Iwanowska
Kierownik trasy Paweł Ferdek
Asystent kierownika trasy Paweł Wiesner
Kierownik biura Grażyna Stambułka
Kierownik komisji obliczeń Rafał Hurlak
Kierownik badań kontrolnych Marcin Luniak
Kierownik komasacji Janusz Rygliński
Rzecznik Prasowy Katarzyna Wojtiuk